Fotovoltaický systém

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny s  akumulací o instalovaném
výkonu 19,8 kWp pro vlastní výrobní spotřebu. Přínosem investice je snížení znečištění
životního prostředí při výrobě elektrické energie.